Listopad 2009

Hrátky s obrázky

27. listopadu 2009 v 19:21 | Little-wolf |  fotečky přírody

Alien vs. Predator

26. listopadu 2009 v 18:16 | Little-wolf |  různé obrázky

Průvan

21. listopadu 2009 v 19:53 | Little-wolf |  zajímavosti
Bylo kolem dvanácté v noci a Hanka ulehala spokojeně do postele. Byla sobota,tak mohla jít spát pozdě. Už skoro spala když jí zazvonil mobil. V rychlosti zjistila,že jí volá kamarádka Lucie. Myslela si,že si z ní dělá legraci,nebo jí chce popřát dobrou noc. Tak či tak,Hanka jí to zvedla. Než stačila Lucie promluvit,křikla Hanka do telefonu že chce spát,že dobrou noc a ať nevolá!!Nenechala Lucku promluvit jediné slovo. Položila mobil v domění že už nebude volat a zavřela oči. Hned se ale ozval mobil znovu. Hanka se naštvala a zvedla to,ale než stačila cokoli zařvat Lucka začala zoufale prosit o pomoc,že je doma a že ji napadla nějaká žena. Hanka se polekala jejího přiškrceného hlasu. Takhle vyděšený hlas by Lucie nedokázala nahrát. Přemohla strach,nasedla na kolo a uháněla Lucce na pomoc. Napadlo jí,že by měla radši zavolat někoho dospělého,ale to mohla Lucka zavolat rovnou policii.Co když si dělá přece jen legraci?Tak či tak,protože to od sebe nemají daleko,vyjela Hanka do tmy. Už zdálky viděla temný lucčin dům. Ten útulný a prosluněný dům byl tytam a místo něj stála u lesa chladná a tmavá vila. V noci vše vypadá jinak. Už při prvním pohledu si byla Hanka jistá,že si z ní Lucka nedělala blázny. Dveře byly vyražené z pantů a z patra se lesem nesl jekot vyděšené a přiškrcené Lucie. Hanka odhodila kolo a spěchala do patra. Vtrhla do Lucčina pokoje a věnoval se jí takový pohled že na to v životě nezapomene. Lucie seděla na posteli,z pusy a nosu jí tekla rudá krev,byla modrá a kdosi nebo cosi ji škrtilo. Lucka v ruce držela mobil a stále ječela.Ale už z posledních sil. Náhle se ozvala rána.Postava která Lucii škrtila se polekala a vyletěla oknem ven. Lucka se rozkašlala a začala se dusit. To průvan způsobil tu ránu!Lucie divoce ukazovala ke dveřím.Hanka se polekala a otočila se.Nic tam však nebylo. počkala až se ubohá Lucka vykašlala a pak spolu běžely do ložnice. Už z chodby Hanka slyšela podivný vrzavý zvuk. Vešly a začaly obě řvát tak,že takhle nikdo nikdy v životě neřval. Lucčini rodiče viseli na lanech od stropu a houpali se. Obě vyběhly z domu pryč a na policii. Policie jim s postavou nevěřila a usoudili že to byl vrah. Jen Lucie a Hanka však věděly pravdu. Lucčina rodina se nenáviděla s druhou a dělali si naschvály a zrovna ten osudný den přišla řada udělat naschvál druhé rodině. Lucčini rodiče jim odpojili nějakou součástku u auta.netušili však jaký to bude mít dopad. Celá rodina si ješte tentýž den vyjela na výlet a na křižovatce kde potřebovali odpojenou součástku se stala veliká nehoda.Celá rodina byla mrtvá. Lucčini rodiče to nemohli rozdýchat,tohle přece nechtěli. Ale bylo pozdě a duch matky té zesnulé rodiny se přišel pomstít...

Jedna fotka 3x jinak podruhé

18. listopadu 2009 v 18:31 | Little-wolf |  fotečky přírody
Tak a máme tu opět moje hraní si s fotečkami pro dnešek jsem vybral jednu z naší procházky na Loděnici procházka byla vyvedená a těším se na další a snad i to mé hraní s fotkami je aspoň trochu vyvedené jako ty naše procházky

Jedna fotka 3x jinak

17. listopadu 2009 v 20:35 | Little-wolf |  fotečky přírody
Dnes jsem si trošičku pohrál s jednou z mých foteček kterou jsem vyfotil na jedné z procházek s mým miláškem a zde je výsledek mého hraní

Daredevil

16. listopadu 2009 v 12:30 | Little-wolf |  různé obrázky

Spawn

11. listopadu 2009 v 17:39 | Little-wolf |  různé obrázky

The Punisher

10. listopadu 2009 v 18:01 | Little-wolf |  různé obrázky

Kniha Satanova

9. listopadu 2009 v 18:05 | Little-wolf |  nezařazeno
  1. V této vyprahlé divočině oceli a kamene pozvedám svůj hlas, byste slyšeli. Volám k východu i k západu. Na sever i na jih dávám znamení,jež ohlašuje: smrt slabochům, blahobyt silným!
  2. Otevřete oči, byste pozřeli, ó lidé prohnilých-myslí a slyšte, vy milióny svedené na nesprávnou cestu!
  3. Neboť vystupuji, abych zpochybnil moudrost světa; podrobně prozkoumal "zákony" lidské i "Boží".
  4. Žádám zdůvodnění vašeho zlatého pravidla chování (tj. nečiň druhému, co nechceš, aby jiní tobě činili, pozn. překl.) a ptám se na všechna proč a proto vašeho desatera.
  5. Neskláním se před žádnou z vašich tištěných model. Ten, který v desateru přikazuje ne, je mým smrtelným nepřítelem!
  6. Omočím ukazovák ve vodnaté krvi vašeho šíleného nemohoucího spasitele a napíšu nad jeho trny zdrásané obočí: PRAVÝ kníže zla - král otroků!
  7. Žádná otřepaná lež pro mně nemůže být pravdou; žádné svazující dogma neochromí mé pero.
  8. Odpoutám se od všech konvencí, které nevedou k úspěchu a štěstí zde na Zemi.
  9. V tvrdém výpadu pozvednu korouhev silných!
  10. Popatřím do skelného oka vašeho hrůzostrašného Jehovy a vytahám ho za vousy; pozvednu širočinu a rozpoltím mu lebku vyžranou červy!
  11. Odstřelím úděsné myšlenky filozoficky obílených hrobů a s trpkým hněvem se budu smát!
  1. Popatřte na krucifix, (lat. = to, co je upevněno na kříži, tj. spodobnění Krista, pozn. překl.) co symbolizuje? Ztělesnění ubohosti a neschopnosti, visící na kříži.
  2. Zkoumám vše a pochybuji o všem. Stojím před rozpadávajícími se přikrášlenými fasádami vašich nejnadutějších morálních dogmat a napíšu na ně písmem spalujícího pohrdání a výsměchu: Hle! Toť vše jen podvod a klam!
  3. Shromážděte se kol mne, Ó vy, kteří vzdorujete smrti, a Zem sama bude navždy vaše, abyste ji měli v držení.
  4. Příliš dlouho směla mrtvá ruka zneplodňovat živoucí myšlení!
  5. Příliš dlouho bylo falešnými proroky zaměňováno správné a špatné, dobro a zlo!
  6. Žádná víra nesmí být přijímána na základě božské autority. O náboženstvích je nutno pochybovat. Žádné mravní dogma nesmí být považováno za daně - žádný standard či měřítko nesmí být zbožněny. Mravní zásady samy o sobě nejsou posvátné. Stejně jako dřevěné modly v dávných dobách jsou i ony výtvorem lidských rukou. Co člověk stvořil, může také zničit!
  7. Ten, kdož váhá uvěřit všemu, je obdařen značnou inteligencí, neboť víra v jeden falešný princip je počátkem vší pošetilosti.
  8. Hlavním úkolem nové doby je vždy vyzdvihnout ty, kteří vymezí její svobody a povedou ji k hmotnému úspěchu - kteří servou řezavé zámky a i řetězy mrtvého zvyku, jež vždy brání zdravému vývoji. Teorie a myšlenky, které mohly pro naše předky znamenat život, naději a svobodu, mohou dnes pro nás představovat zkázu, otroctví a hanbu!
  9. S měnícím se životním prostředím nezůstává žádný lidský ideál jistý!
  10. Kdykoli si lež zbuduje trůn, nechť je bez lítosti a žalu napadána, neboť pod vládou falše se nemůže nikomu dařit dobře.
  11. Nechť jsou tradiční sofismata svržena z trůnu, vykořeněna, spálena a zničena, neboť představují trvalou hrozbu veškeré nefalšované ušlechtilosti myšlení a jednání!
  12. Prokáže-li se u kterékoliv údajné pravdy, že není ničím, než pouhou báchorkou, nechť je bez dlouhých cirátů uvržena v nejzazší temnotu, mezi mrtvé bohy, mrtvé říše, mrtvé filozofie a další zbytečnou veteš a haraburdí!
  13. Nejnebezpečnější ze všech lží, které kdy byly dosaženy na trůn, je posvěcená, privilegovaná lež - lež, o níž každý věří, že je vzorem pravdy. Je plodnou matkou všech dalších všeobecně rozšířených omylů a falešných představ. Je to strom pošetilosti s hlavou hydry a tisícem kořenů. Je společenskou rakovinou!
  14. Lež, o které se ví, že je lží, je již zpola vymýcena, ale lež, kterou i inteligentní lidé přijímají jako skutečnost, - lež, která byla malému dítěti vštípena v matčině klíně, je nebezpečnější než plíživá morová rána a daleko hůř se s ní bojuje!
  15. Všeobecně rozšířené lži byly vždy nejmocnějším nepřítelem osobní svobody jednotlivce. Existuje pouze jediný možný přístup: vyříznout je, až k samému jádru, jako rakovinné nádory. Vymýtit je, aby se nemohly dále šířit. Zničit je, jinak zničí ony nás!
  1. Miluj svého bližního bylo vyhlášeno za nejvyšší zákon, ale jaká moc tak rozhodla? Na jaké logicky zdůvodněné autoritě se zakládá evangelium lásky? Proč bych neměl nenávidět své nepřátele - kdybych je miloval, nevydával bych se jim na milost?
  2. Je přirozené, aby si nepřátelé činili dobro - a CO JE VLASTNĚ DOBRO?
  3. Může rozeřvaná a zkrvavěná oběť milovat krví zbrocené tesáky, které ji rvou, úd po údu?
  4. Nejsme jeden jako druhý díky svým instinktům dravá zvířata? Pokud by lidé přestali požírat jeden druhého, mohli by dál žít?
  5. Nejsou chtíč a pohlavní touha pouze pravdivějším výrazem k popsání lásky, pokud se vztahuje k zachování rodu? Není láska podbízivého Písma svatého pouhým eufemismem pro sexuální aktivitu; nebo snad velký učitel oslavoval eunuchy?
  6. Milujte své nepřátele, a čiňte dobro těm, kteří Vás nenávidí a využívají - není to opovrženíhodná filozofie kokršpaněla, který se lísá, když ho nakopnete?
  7. Nenáviďte své nepřátele celým srdcem, a jestliže vás někdo udeří do tváře, PRÁSKNĚTE ho přes druhou! Zbijte ho po hnátech a bedrech, neboť sebezáchova je nejvyšším zákonem!
  8. Ten, kdo nastaví druhou tvář, je zbabělý pes!
  9. Oplácejte ránu ranou, pohrdání pohrdáním, odsouzení odsouzením a k tomu štědře přidané úroky z úroků. Oko za oko, zub za zub, vždy čtyrnásobně, stonásobně! Staňte se pro svého protivníka zosobněním hrůzy, a až vám půjde z cesty, bude o něco moudřejší a bude mít o čem přemítat. Tak si získáte respekt mezi všemi stavy a váš duch - váš nesmrtelný duch - bude žít, ne v nějakém nedosažitelném ráji, ale v hlavách a tělech těch,jejichž respekt jste si získali.
  1. Život je velká radost - smrt velké odříkání. Proto si užijte života co nejvíce - TEĎ HNED!
  2. Neexistuje žádné zářivé nebe věčné blaženosti ani žádné peklo, kde by se smažili hříšníci. Náš den útrap je právě teď! Právě teď je náš den radosti! Pravě teď máme příležitost! Zvolte si tento den, tuto hodinu, neboť žádný spasitel neexistuje!
  3. Říci svému vlastnímu srdci: Jsem sám sobě spasitelem.
  4. Postav se do cesty těm, kteří tě pronásledují. Nechť jsou ti, kteří pracují na tvé zkáze, uvrženi do zmatku a hanby. Nech je být, jak plevy před smrští, a když padnou, raduj se z vlastního vykoupení.
  5. Všechny tvé kosti pak hrdě řeknou, Kdo se mi vyrovná? Nebyl jsem snad příliš mocným sokem svým nepřátelům? Neosvobodil jsem se SÁM, vlastním rozumem a tělem?
  1. Blahoslaveni silní. neboť jejich bude Země - prokleti slabí, neboť se jim dostane jha!
  2. Blahoslaveni mocní, neboť oni budou chováni v úctě mezi lidmi - prokleti slabí, neboť budou vyhlazeni!
  3. Blahoslaveni troufalí, neboť oni budou pany světa - prokleti pokorní, neboť budou ušlapáni pod rozeklanými kopyty!
  4. Blahoslaveni vítězní, neboť vítězství je základem práva - prokleti porazení, neboť budou provždy otroky!
  5. Blahoslaveni ti, kteří vládnou železnou rukou, neboť slabí před nimi prchnou - prokleti chudí duchem, neboť bude na ně pliváno!
  6. Blahoslaveni ti, kteří se vzpírají smrti, neboť jejich dny na Zemi budou dlouhé - prokleti ti, kteří vzhlížejí k plnějšímu životu v záhrobí, neboť se ztratí mezi mnohými!
  7. Blahoslaveni ti, kteří ničí falešnou naději, neboť oni jsou pravými Mesiáši - prokleti ti, kteří se klaní Bohu, neboť budou ostříháni jako ovce!
  8. Blahoslaveni hrdinové, neboť jim se dostane velkého pokladu - prokleti ti, kteří věří v dobro a zlo, neboť se bojí stínů!
  9. Blahoslaveni ti, kteří věří v to, co je pro ně nejlepší, neboť jejich mysl nebude nikdy zastrašena - prokleti beránci Boží, neboť jim bude puštěno žilou, až budou bledší než sníh!
  10. Blahoslavený ten, kdo má pár nepřátel, neboť ti z něj učiní hrdinu - proklet ten, který činí jiným dobro a oni se mu v oplátku vyšklebují, neboť bude opovrhován!
  11. Blahoslaveni ti, kteří jsou obdařeni mocnou myslí, neboť oni si osedlají smršť - prokleti ti, kteří ve svém učení vydávají lež za pravdu a pravdu za lež, neboť jsou hnusní!
  12. Třikrát prokleti slabí, jejichž nejistota z nich činí otroky, neboť budou sloužit a trpět!
  13. Anděl sebeklamu sídlí v duších počestných - věčný plamen moci nabyté skrze radost dlí v těle Satanisty!Satanské devatero

7. listopadu 2009 v 19:48 | Little-wolf |  nezařazeno
 1. Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!
 2. Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!
 3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!
 4. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky!
 5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!
 6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry!
 7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky "božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji" stal nejzkaženějším zvířetem!
 8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!
 9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!

Na planetě podobné Zemi prší. Ale kameny

5. listopadu 2009 v 20:18 | Little-wolf |  zajímavosti
Planeta Corot-7b, která vešla v širokou známost ve druhé polovině října, má nejspíš vlastní atmosféru. Místo dešťových kapek ale na její povrch dopadají kameny.
Kamenný Corot-7b obíhá kolem hvězdy staré 1,5 miliardy let. Protože se však nachází blízko své živitelky, panují na jejím povrchu velké výkyvy teplot. Na denní části šplhá teplota k 2000 °C, noční strana přitom chladne na -200°C. Teoretické modely předpokládají, že je ekosystém zaplaven lávovým oceánem.

Nově se vědci domnívají, že se díky velkým teplotám, které panují na straně planety přivrácené k její hvězdě, kamenný materiál vypařuje. Vzniká tak plynná atmosféra vytvořená doslova z kamenů.

Když se toto uskupení pohne, jednotlivé složky plynných látek kondenzují a prší jako pevný materiál zpět do lávových oceánů, ze kterých vzešly.

Corot-7 je tak blízko své hvězdě, že je k ní gravitačně přivázán zcela stejně jako Měsíc k Zemi. Ukazuje proto svému "slunci" pouze jedinou tvář, která se velmi zahřívá. Druhá ve večném stínu je naopak zmrzlá na kost.

Atmosféra Corotu-7b nicméně neobsahuje žádné ze složek jako ta pozemská. Vodní páru, dusík, ani oxid uhličitý v ní nenajdeme. Zato je v ní sodík, oxid křemičitý a také kyslík.

Podívejte se na digitalizované přiblížení oblasti v souhvězdí Jednorožce, ve které obíhá kolem daleké hvězdy planeta s materiálovým složením velmi podobným naší Zemi:

Graveworm

4. listopadu 2009 v 12:24 | Little-wolf |  fota kapel a zpěváků

Ztracené město

2. listopadu 2009 v 20:50 | Little-wolf |  zajímavosti
Ztracené město neboli Ciudad Perdida, je vedle Údolí soch u San Augustinu nejvýznamnější předkolumbovskou historickou památkou v Kolumbii. Město bylo zřejmě založeno v roce 800, tedy asi o 650 let dříve než pověstné Machu Picchu. Toto místo, nazývané též Buritaca, leží hluboko v džungli v oblasti národního parku Sierra Nevada de Santa Marta. Zdejší indiáni je nazývají Teyuna.
Ztracené město bylo objeveno teprve v roce 1972, když skupina místních lupičů pokladů narazila na kamenné schody stoupající vzhůru po úpatí hory a vydala se po nich. Tak objevili pradávné město, jež nazvali "Zelené peklo". Když se na místním černém trhu začaly objevovat zlaté sošky a keramické nádoby, jež odtud pocházely, úřady město v roce 1975 objevily.
Příslušníci zdejších kmenů Arhuaků, Kogisů a Arsariů tvrdí, že prý místo znali a pravidelně je navštěvovali. Jeho existenci však drželi v tajnosti, neboť je považovali za sídelní středisko svých předchůdců z kmene Taironů.
Jedná se o prastarý komplex 169 kamenných teras se schody a stavbami na vrcholcích hor, k nimž patří i síť dlážděných cest. Město bylo umístěno velice strategicky, tak aby obyvatelé mohli využívat výhod široké škály teplot a jednoduché dostupnosti všech přírodních zdrojů. Předpokládá se, že kulturního vrcholu zde bylo dosaženo zhruba před 1500 lety .
Jedinou možností, jak se do Ztraceného města dostat, je šestidenní výlet džunglí, jehož výchozím bodem je město Santa Marta v severokolumbijském departmentu Magdalena. Jedná se o 52 km dlouhý trek s častým strmým stoupáním a klesáním. Má obtížnost číslo 6, protože se cestou nocuje v džungli pouze v hamakách, za vysokých teplot a přítomnosti moskytů.

Halloween

1. listopadu 2009 v 18:40 | Little-wolf |  zajímavosti

Blíží se konec října a s tím spojený svátek Památka zesnulých - Dušičky. Hroby zdobí květiny, věnce a rozmanité svíce ozařují okolí míst posledního odpočinku. Co je to však Halloween, který se slaví už i u nás? V některých školách se děti učí vytvářet obvyklé symboly tohoto svátku, někteří vykrajují dýně a výtvory můžeme vidět i na dveřích domů. Podívejme se nyní do historie a potom na průběh tohoto amerického svátku, který, jak uvidíte, je velmi zajímavý.

Od osmého století byl v USA 1. listopad, náboženský svátek, znám pod názvem All Saints' Day.Allhallowmas. Předcházející večer byl znám jako All Hakkiw e'en, neboli dnešní Halloween.
Keltským Novým rokem byl 31. říjen. Keltové byli předky nynějších Irů, Velšanů a Skotů. V těchto dnech, pravili, se duchové procházejí a vměšují mezi živé. Měšťané pečou po celý den různé pochutiny a když padne noc, obléknou se do kostýmů a pokoušejí se co nejvíce podobat duším zemřelých. Doufajíc, že duchové budou odcházet mírumilovně před půlnocí Nového Roku, přinášeli jim lidé jídlo a zanechávali ho na okraji města.

Mnohem později, když se rozšířilo křesťanství do Irska a 31. říjen již nebyl posledním dnem v roce, Halloween se stal svátkem hlavně pro děti. Ty, převlečeny za duchy, chodili ode dveří ke dveřím a žádali nějaký pamlsek, nebo jinak, že uvidí. Když Irové emigrovali do USA, tuto tradici přinesli s sebou.

Dnešní školní tancování a večírky v USA, konané se sousedy, jsou oblíbené nejen mezi mladou generací, ale také mezi tou starší. Stále více a více dospělých slaví tento svátek. Oblékají se jako historické, nebo politické osobnosti a jdou na maškarní ples. Oblečení si vytvoří sami doma, nebo si ho jdou vybrat do půjčovny kostýmů. Pak soutěží, který je lepší.

Všemožné žerty jsou všemi očekávány, např. Halloweenské dárky, recepty, podle nichž uvaříte nejedlé pokrmy, avšak není to jediné, co se provádí. Mnohé z nich dnes žádají o finanční podporu pro koupi jídla a léků potřebné dětem po celém světě jménem různých organizací.

Halloween vznikl jako svátek spojený se zlými duchy. Čarodějnice létají na košťatech, majíc na zádech černou kočku, duchové, skřítci a kostlivci, ti všichni jsou považováni jako symbol tohoto svátku. Černá je jednou z nejoblíbenějších barev, snad proto, že Halloweenský festival se pořádá v noci. Už týden před 31. říjnem zdobí Američané okna svých domů a škol siluetami kostlivců, čarodějnic a černých koček.

Také dýně jsou typickým symbolem Halloweenu a tím pádem oranžová je další nezastupitelnou barvou tohoto svátku. Vykrajování dýní do tvaru lucerny má kořeny taky v Irsku. Legenda popisuje muže jménem Jack, který byl tak lakomý, že mu nebylo dovoleno vstoupit do nebe, když zemřel. Zároveň nemohl vstoupit ani do pekla kvůli svým vtipům na ďábla. Následkem toho musel Jack chodit po světě se svou lucernou až do soudného dne.
Mši, konanou v tento den, nazvali