Leden 2011

Gilotina - nekrvavější stroj historie! část druhá

31. ledna 2011 v 20:45 | Little-wolf |  zajímavosti

Revoluční demokracie

V lednu 1790 se pařížské Národní shromáždění usneslo, že všichni provinilci budou trestáni stejně. Tato zásada, mimochodem vzorně demokratická, se dotýkala i celé řady dalších aspektů, souvisejících s trestem smrti. Zrušena byla například dosavadní obvyklá praxe konfiskace odsouzencova majetku, k níž dosud docházelo automaticky. Rodinní příslušníci popraveného také už neměli být za jeho zločin nijak postiženi, jejich jména nebyla poskvrněna a ani nebyli zbaveni svých případných úřadů. Národní shromáždění totiž správně usuzovalo, že zločin je osobním prohřeškem konkrétní osoby a nebylo by tudíž správné, aby za to trpěla celá rodina.
Dosud bylo také obvyklé, že těla popravených odsouzenců zetlela na popravištích pro výstrahu nebo byla vhozena do společné jámy. Nyní však bylo přikázáno, aby mrtvé tělo bylo vydáno rodině, pokud ta o ně požádá. V takovém případě směla rodina popravenému vystrojit obvyklý pohřeb a také v úmrtním listu nebyla příčina smrti uvedena. Namísto celé škály předchozích způsobů popravy byl nyní zaveden jen jediný - šibenice.

Gilotina - nekrvavější stroj historie! část první

30. ledna 2011 v 20:44 | Little-wolf |  zajímavosti
Vznik gilotiny bývá obvykle spojován s Velkou francouzskou revolucí, ale ve skutečnosti existovaly podobné stroje už podstatně dříve. Dokonce jedna z prvních zpráv o takové popravě se kupodivu týká českých zemí.

V historii se často můžeme setkat s názvem "francouzská královna". Nejde však o pikantní podrobnosti ze života francouzského dvora, ale až donedávna byl takto označován jeden z nejdokonalejších popravčích nástrojů jaké kdy lidstvo sestrojilo - gilotina. 

g

Stigmata

28. ledna 2011 v 16:00 | Little-wolf |  zajímavosti


Rány na rukou, na nohou, na boku a jako krvavý kruh po trnové koruně. Rány stále krvácí, podle výpovědí způsobují svým nositelům bolest. To jsou stigmata.
s

Původně jde o vypálené znamení, které se v antice vypalovalo zločincům a otrokům. V bibli se mluví o "Kainovu znamení", které označuje Kaina jako již Bohem potrestaného a vyhoštěného z lidské společnosti. Jako stigmata se však označují především vtisknutí ran na místech těla, kde byly "rány Kristovy". K nejznámějším případům stigmatizace patří Tereza z Konnersreuthu a Pater Pio. Obvykle se rány objevují na rukou, na nohou, na boku a jako krvavý kruh po trnové koruně. Rány na rukou a nohou obvykle sahají až na druhou stranu, stále krvácí, podle výpovědí způsobují svým nositelům bolest. Podle tvrzení nositelů se rány na těle vyskytnou náhle.

Výprava kanibalů

26. ledna 2011 v 15:30 | Little-wolf |  zajímavosti
V říjnu v roce 1972 se na leteckou cestu z uruguaysského Montevidea do Santiaga de Chile vydalo dohromady 45 lidí. 16 z nich se nakonec stalo kanibaly proti své vůli.

V říjnu v roce 1972 se na leteckou cestu z uruguaysského Montevidea do Santiaga de Chile vydalo dohromady 45 lidí.

Posádku letadla tvořil kromě samotné obsluhy letadla také tým amatérských urugayských ragbistů (vesměs se jednalo o studenty 1. ročníku medicíny). Mělo se jednat o běžnou rutinní cestu. Ta se ale změnila v boj o přežití. Přesně v 15:32 letadlo totiž narázilo do skály. Pád letadla přežilo jen několik málo pasažérů. Tu ale čekal hned vzápětí druhý nelítostný boj o holý život. Kvůli nedostatku potravin byly nuceni tito zbylí studenti medicíny k tomu nejhoršímu - ke kanibalismu. Pod vedením nynějšího srdečního chirurga Roberta Canessy začali z mrtvol odřezávat maso. Používali k tomu úlomky z okenního plexiskla.

V syrovém stavu tak konzumovali maso ze svalů, srdce nebo ledviny svých bývalých kamarádů. Oheň totiž moc často k dispozici nebyl.
k

Jack Sparrow

24. ledna 2011 v 19:11 | Little-wolf |  moje hrátky s obrázky
js

Hranice života (Stay)

22. ledna 2011 v 17:15 | Little-wolf |  Filmy
V prostoru mezi touhou a strachem, realitou a iluzí a životem a smrtí se rozkládá celý alternativní svět, který ožívá ve filmovém thrilleru Hranice života. Režisér filmů Ples příšer a Hledání Země Nezemě Marc Forster přivádí na stříbrné plátno příběh, který zachází pod práh všední reality a stahuje diváka do víru tajemné hry s identitami, sny a schématy lidské existence.
Hranice života je napínavým příběhem o newyorském psychiatrovi Samu Fosterovi (Ewan McGregor) a jeho snaze zabránit uzavřenému a zvláštnímu mladému pacientovi Henrymu Lethemovi (Ryan Gosling) v uskutečnění sebevraždy, kterou si naplánoval na den svých 21. narozenin. Na pozadí tohoto příběhu se však odehrávají mnohem tajemnější a děsivější skutečnosti - Sam je postupně vtahován do Henryho života a posléze i do labyrintu jeho podvědomí. Zpočátku má tato skutečnost vliv pouze na vztah s jeho přítelkyní a bývalou pacientkou Lilou (Naomi Watts), ale brzy se začne hroutit i Samovo přísně racionální vnímání reality. Sam, který se náhle místo na Manhattanu ocitá v divoce se měnící snové krajině a setkává se se stále bizarnějšími věcmi, přestává rozlišovat, co je skutečnost a co se odehrává pouze v jeho hlavě.Kdo je Henry Lethem a proč se mu tak daří tříštit Samovu realitu? Zatímco napětí dosahuje maxima a příběh spěje ke svému vyvrcholení na Brooklynském mostě, musí Sam najít odpovědi na otázky o vnímání reality, stavu svého vědomí, odpuštění a posledních okamžicích vykoupení. Brzy se totiž ukáže, že to, co se děje mezi ním a Henrym, se neodehrává v tomto světě, ale na pomezí života a smrti. Na místě, kde nikdo nemůže zůstat příliš dlouho.
"Tento příběh pojednává o věcech, které mě velice zajímají, zejména pak způsob fungování vnímání a identity. Myslím si, že v současné době je to více než relevantní téma - žijeme ve světě, v němž jsme obklopeni vlivem médií a mnoha různými verzemi _reality', přičemž způsob vnímání se stal ve velké míře součástí toho, kým jsme a co víme nebo nevíme", říká Forster, který viděl film jako příležitost položit provokativní otázky, týkající se toho, jak si každý člověk na základě mozaiky prchavých vzpomínek, okamžiků, pocitů, myšlenek, obav a nadějí vytváří vlastní životní zkušenost a snaží se formovat jeho smysl.
hz
Drama / Thriller 
USA, 2005, 99 min
Režie:Marc Forster
Hrají:Ewan McGregor, Ryan Gosling, Naomi Watts, Elizabeth Reaser, Bob Hoskins, Janeane Garofalo, B.D. Wong, John Tormey, Jessica Hecht, Mark Margolis, Blaise Corrigan, Oni Faidah Lampley, Isaach De Bankolé, Michael Gaston, Sterling K. Brown

Mišmaš

11. ledna 2011 v 19:54 | Little-wolf |  různé obrázky
gg

Poslední večeře

9. ledna 2011 v 17:28 | Little-wolf |  různé obrázky
pv

Kabát - Don Pedro von Poltergeist

5. ledna 2011 v 0:41 | Little-wolf |  videa